HafenCity University Hamburg

HafenCity University referencje effeff

HafenCity University Hamburg

HafenCity University Hamburg jest wyposażony w Aperio firmy ASSA ABLOY.

Wyzwanie:
HafenCity University Hamburg (HCU) obejmuje kursy w zakresie nauczania i badań, takich jak architektura, inżynieria lądowa, geomika, urbanistyka i urbanistyka. Spektakularna nowa konstrukcja HCU stoi na południowym brzegu Grasbrooksów, w jednym z najważniejszych terenów urbanistycznych w obrębie nowej HafenCity.

Rozwiązanie:
Aby zwiększyć przejrzystość i zminimalizować prace administracyjne, firma Siemens wykorzystuje innowacyjny elektroniczny system kontroli dostępu z firmy SIEMENS. Istotną częścią systemu są komponenty Aperio®: około 500 elektronicznych cylindrów offline jest w użyciu. W połączeniu z czytnikami / drzwiami internetowymi można wyposażyć dodatkowe drzwi za pomocą cylindrów offline Aperio® – wszystkie autoryzacje dostępu są przechowywane za pośrednictwem systemu kontroli dostępu online w uprawnieniach RFID